Tack för oss!

Vi startade i Mars, när läget fortfarande kändes väldigt ovisst, för att hjälpa de som inte var förberedda.

Idag bedömmer vi läget som annorlunda: Vi ser att många har hittat mer långsiktiga lösningar på sina vardagsproblem, och nya och bättre tjänster har lanserats. Vi har därför i ljus av minskad aktivitet på sajten beslutat oss för att stänga ner, men hänvisar likväl hjälpsökare som hjälpare till GodHjälp.

Vi vill rikta ett särskilt tack till alla som hjälpt de behövande på sajten. Låt oss fortsätta hjälpas åt där ute!